Допълнително споразумение за промяна на заплатата
Номер на договора
Дата на сключване
Фирма
ЕИК
Адрес
Управител
ЕГН
Данни за работника
Име
ЕГН
Адрес
Длъжност
Трудово възнаграждение
лв.        
Данни за работодателя
Дата на споразумението
Дата на влизане в сила