ЕДНОКРАТНИ УСЛУГИ ЗА ВЪНШНИ КЛИЕНТИ
-Попълване на данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ - 15,00 лв
-Попълване на данъчна декларация за облагане с патентен данък - 10,00 лв
-Подаване на нулеви справки-декларации по ЗДДС - 5,00 лв/месец.
-Еднократно годишно счетоводно приключване на фирми с малък документооборот- 150,00 лв
-Подаване на данъчна декларация и публикуване на ГФО на фирми без дейност - 50,00 лв
-Регистрация/Дерегистрация по ЗДДС - 250,00 лв
-Изготвяне на платежни документи - 2,00 лв/бр.
-Изготвяне на осигурителни декларации обр.1 или обр.6 - 5,00лв/бр
-Изготвяне на трудов или граждански договор - 10.00 лв/бр
-Изготвяне на уведомление по чл.62, ал.5 от КТ - 5,00/бр