СПЕЦИАЛИЗИРАНО СЧЕТОВОДНО ПРЕДПРИЯТИЕ
2009-2020
Activ 2009 Всички права запазени!
От дата
До дата
Работно време
Години
Месеца  и
Дни
Калкулатор "Трудов стаж при намалено работно време" - изчислява трудовия стаж  между две дати в дни, месеци и години отработено по-малко от половината от законоустановеното работно време.Като начална дата се задава деня на постъпването на работа, като крайна дата се задава датата на прекратяване на трудовото правоотношение. Чрез влачене с мишката калкулатора може да се премести в удобна за вас част от браузъра.

ПОКАЖИ КАЛКУЛАТОРА