ТРУД И РАБОТНА ЗАПЛАТА

1. Изготвяне и поддържане на досиета на персонала
2. Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди по трудовата дейност и др.
3. Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми, служебни бележки и др
4. Ежемесечно начисляване на заплатите
5. Изготвяне на разчетно-платежна ведомост
6. Изготвяне на удостоверения и справки
7. Изготвяне на отчет за статистиката
8. Изготвяне и подаване на декларация по чл.15 от ЗЗБУТ

9. Изготвяне и поддържане на досиета на персонала
10. Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди по трудовата дейност и др.
11. Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми, служебни бележки и др
12. Ежемесечно начисляване на заплатите
13. Изготвяне на разчетно-платежна ведомост
14. Изготвяне на удостоверения и справки
15. Изготвяне на отчет за статистиката
16. Изготвяне и подаване на декларация по чл.15 от ЗЗБУТ
2009-2021
Activ 2009 Всички права запазени!