СПЕЦИАЛИЗИРАНО СЧЕТОВОДНО ПРЕДПРИЯТИЕ
 
2009-2021
Activ 2009 Всички права запазени!
ВИЖ ОЩЕ
-Счетоводно отчитане
-ДДС регистри
-Данъчни декларации
-Годишни финансови отчети
-Трудови договори
-Заплати и осигуровки
-Удостоверения, справки
-Ведомости
ВИЖ ОЩЕ
-За клиенти от цялата страна
-Онлайн обслужване
-Счетоводство изцяло по
  интернет
ВИЖ ОЩЕ
-Трудов стаж
-Осигурителен стаж
- УП 3
-Граждански договори и др
ВИЖ ОЩЕ
ВХОД