СПЕЦИАЛИЗИРАНО СЧЕТОВОДНО ПРЕДПРИЯТИЕ
 
2009-2017
Activ 2009 Всички права запазени!
ВИЖ ОЩЕ
-Счетоводно отчитане
-ДДС регистри
-Данъчни декларации
-Годишни финансови отчети
-Трудови договори
-Заплати и осигуровки
-Удостоверения, справки
-Ведомости
ВИЖ ОЩЕ
-Цени за абонаментно счетоводно обслужване 2019г
ВИЖ ОЩЕ
-Трудов стаж
-Осигурителен стаж
- УП 3
-Граждански договори и др
ВИЖ ОЩЕ
CTIV2009
office
-Канцеларски материали
-Формуляри
-Копирни услуги
-Ученически пособия
ВИЖ ОЩЕ