СПЕЦИАЛИЗИРАНО СЧЕТОВОДНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Данъчно облекчение /размер/
Данък
Осигурителен доход от други правоотношения
Сума по договора
Нормативно признати разходи
Получател на дохода е пенсионер
Лице родено след 31.12.1959г.
Лицето е осигурено на друго основание
Сума
Общо удръжки
Облагаем доход
НПР
Осигурителен доход
Общо
Осигурител
Осигурен
ДЗПО
ДОО
СУМА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ
НЗОК
Общо
ДАННИ ЗА СМЕТКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ
Дата на издаване
Номер на сметката
Дата на договора
ЕГН
Адрес
ТД НА НАП
ЕИК
Три имена на лицето
Номер на договора
Фирма
2009-2021
Activ 2009 Всички права запазени!