Сума
Нормативно признати разходи
Осигурителен доход от други правоотношения
Сума
НПР
Осиг доход
ДОО
ДЗПО
НЗОК
Осигурител
Осигурен
Общо
Общо
Облагаем доход
Данък
Сума за получаване
КАЛКУЛАТОР ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОРИ
Получател на дохода е пенсионер
Лицето е родено след 31.12.1959г.
Лицето е осигурено и на друго основание
Данъчни облекчения
Общо удръжки
ДАННИ ЗА СМЕТКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ
Номер на сметката
Дата на издаване
Фирма
ЕИК
НАП
Адрес
Лице
ЕГН
Договор №
От дата
2009-2020
Activ 2009 Всички права запазени!
 
СПЕЦИАЛИЗИРАНО СЧЕТОВОДНО ПРЕДПРИЯТИЕ