СПЕЦИАЛИЗИРАНО СЧЕТОВОДНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Удържане на данък
Облагаем доход
Норм признати разходи
Данъчна основа
Сума за плащане
Данък /10%/
Номер на сметката
Дата на издаване
ЕИК
НАП
Адрес
Наемодател
ЕГН
Договор за наем №
От дата
Фирма
Сума на наема