СПЕЦИАЛИЗИРАНО СЧЕТОВОДНО ПРЕДПРИЯТИЕ
*До дата - посочва се дата на прекратяване на трудовото правоотношение, а не последен работен ден.
За периодите след 31.12.2004г осигурителния стаж се изчислява в години, месеци, дни и часове. Съгласно разпоредбите на чл.38, ал.3, т.2 от НПОС за времето след 31.12.2002г. осигурителния стаж на лице, което е работило на непълно работно време се изчислява, като сборът на отработените часове се раздели на законоустановеното работно време. Изчисленията са при петдневна работна седмица при законоустановено работно време 8 часа. Броят на работните часове се изчислява на база работните дни за периода по календар.Чрез влачене с мишката калкулатора може да се премести в удобна за вас част от браузъра.

2009-2017
Activ 2009 Всички права запазени!
От дата
До дата
Работно време
Дни
Часа
Вариант 2:
Год
Мес
Дни
Часа
Вариант 1:
ПОКАЖИ КАЛКУЛАТОРА