СПЕЦИАЛИЗИРАНО СЧЕТОВОДНО ПРЕДПРИЯТИЕ
лв.
2009-2020
Activ 2009 Всички права запазени!
Възнаграждение
Данъчна основа
Данък
Сума за получаване
Избран осигурителен доход
Възнаграждение за личен труд
Дни временна неработоспособност
Дни извън осигуряването
Удържане на осигуровки
Работни дни
Отработени дни
ДОО
ДЗПО
НЗОК
%  -
%  -
%  -
лв.
лв.
лв.
ОБЩО
лв.
ФИРМА
Данни за платежни документи
EГН на СОЛ
ТД на НАП
IBAN
До банка
Клон
Адрес
Дата на представяне
Касиер
ДАТА
Номер на ордер
СОЛ