СПЕЦИАЛИЗИРАНО СЧЕТОВОДНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Наименование на осигурителя
Булстат/ЕИК
Пощенски код
Улица
Тел
Е-mail
Изх №
Дата
Град
Лице
ЕГН
Дата на раждане
Град
Област
Законоустановено работно време
Работил при непълно работно време
От дата
Длъжност
До дата
Осигурителния стаж е равен та трудовия
Работно време
Стаж след 31.12.2004
Стаж преди 01.01.2005
РУЗУЛТАТ:
Извънреден труд след 31.12.2004г.
От дата
До дата
Часове
2009-2017
Activ 2009 Всички права запазени!